FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 novinky
zobrazuji 1 - 15 (223 celkem) strnka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dal strnka>>

30.04.2014 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
Jak si náš tým poradí s desetibrankovým náš...

 

23.04.2014 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Ètvrté kolo nám pøivádí do cesty celek FC S...

 

17.04.2014 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
Tøetí kolo už klepe na dveøe. Naším soupeøe...

 

09.04.2014 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
Vstup do sezóny se nám úplnì nepodaøil, ale t...

 

02.04.2014 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
Je to tu. Startuje nová sezóna a náš tým se u...

 

23.10.2013 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
Pøetìžký duel nás èeká v nadcházejícím ...

 

10.10.2013 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
S Maòanou jsme se už nìkolik let neutkali, ale...

 

25.09.2013 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
Poté, co jsme v minulém kolem opìt naplno bodov...

 

18.09.2013 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
Podaøí se nám koneènì dosáhnout na další ...

 

12.09.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Tøetí kolo podzim,ní soutìže nám pøivádí ...

 

04.09.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Po zisku prvních tøí bodù v sezónì se posta...

 

28.08.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Letní pauza konèí, pøeleštìte kopaèky, vyž...

 

12.06.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Uteklo to jako voda. Stojíme pøed posledním z...

 

06.06.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Minulý týden jsme zvládli veledùležitý soubo...

 

29.05.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Tohle bude skuteèný zápas o šest bodù. Jak my...

 

Informace

zobrazuji 1 - 15 (223 celkem) strnka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dal strnka>>
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0046


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...