FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na FC Finlandia Doubrava "B"
pidal Dugi 06.06.2013 00:41
Minulý týden jsme zvládli veledùležitý souboj s FC Esquadra, se kterými jsme mìli shodný poèet bodù. I v dalším kole nás èeká dùležitý duel. FC Finlandia Doubrava "B" je v tabulce na 10. místì a má 8 bodù, tedy o 4 ménì než náš tým. Pokud se nám podaøí zvítìzit, nebo alespoò remizovat, budeme mít jistotu, že si sedmou ligu zahrajeme i na podzim. Souboj s týmem, který má skóre 25:38 zaèíná ve ètvrtek 6.6. ve 20:00 na Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
Když už výhra, tak poøádná Pozvánka na Rychlé pípy
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 06.06.2013 05:27 Subject: RE:

bunteles pøátelé Smilie
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0038


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...