FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na ŽST"C"
pidal Dugi 30.04.2014 23:57
Jak si náš tým poradí s desetibrankovým nášupem v minulém zápase? Hodí naši hráèi za hlavu všechny problémy? Èeká nás céèko týmu ŽST - momentálnì devátý tým v tabulce, který na nás zatím ztrácí tøi body. Pokud prohrajeme, pøijdeme o náskok. Soupeø má prozatím skóre 6:16, což by mohlo svìdèit našim støelcùm. Ale jak to bude doopravdy, to uvidíme ve ètvrtek 1.5. od 18:00 na høišti Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
Pozvánka na FC Steak House Na Kalvárii "B" Dvouciferný výprask
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0007


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...