FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na FC Steak House Na Kalvárii "B"
pidal Dugi 23.04.2014 23:29
Ètvrté kolo nám pøivádí do cesty celek FC Steak House Na Kalvárii "B", kterému momentálnì patøí desátá pøíèka v tabulce. Steak house zatím neuhrál ani bod a má skóre 3:8. V prvním kole jeho hráèi nestaèili na ŽST "C" (2:3), ve druhém pak na POLOCHAUSTRALAN (1:2) a v minulém kole opìt podlehli www.odbilla.cz "B" v pomìru 0:3. Èeká nás tedy soupeø, který sice dává málo gólù, ale také jich mnoho nedostává. Jak si náš tým poradí s absencí Miroslava Bendy? To uvidíme už ve ètvrtek 24.4 na høišti Rošického od 19:00.

Informace
 

 

           star novinky...
Doèkalùv gólostroj a Bruclíkova nula Pozvánka na ŽST"C"
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 24.04.2014 14:51 Subject: r

brunteles

Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0044


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...