FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na FC Finlandia Doubrava "B"
pidal Dugi 02.04.2014 22:46
Je to tu. Startuje nová sezóna a náš tým se už nemùže doèkat prvního zápasu. Všechny posily, které jsme pøijali bìhem zimní pøestávky budou na zápas proti FC Finlandia Doubrava "B" k dispozici. Do brány se postaví staronový brankáø Jan Brunclík, do pole naskoèí Josef Caha i Ondøej Karša. Co èekat od zápasu? Tìžký prùbìh, u kterého ani nìkolikabrankový náskok neznamená jsité body. S Finlandií jsme se v posledních sezónách støetávali pravidelnì a pokaždé jsme vedli, zdálo se, že zvítìzíme, ale body bral pokaždé soupeø. Tøeba to bude tentokrát jiné. Startujeme ve ètvrtek 3.4. v 19:00 na høišti Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
Bendovy 4 góly nás udržely ve høe o postup Nepovedený vstup do sezóny
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0004


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...