FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Reportáže : Nepovedený vstup do sezóny
pidal Dugi 04.04.2014 18:53
První zápas nové sezóny jsme odehráli se všemi posilami, které jsme bìhem pøestávky pøivedli. Ale nakonec ani to nestaèilo. Ukázalo se, že spolu musíme hrát delší dobu, abychom si zvykli, kde kdo hraje, nebo jak pøesnì se má která situace øešit. Výsledek 3:5 asi nakonec odpovídá pøedvádìné høe a ukazuje nám, že pokud chceme v lize nìco uhrát, musíme pøíštì makat víc.

Reportáže
 

 

           star novinky...
Pozvánka na FC Finlandia Doubrava "B" Pozvánka na SSC Rock Club Jihlava
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0008


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...