FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na SSC Rock Club Jihlava
pidal Dugi 09.04.2014 23:30
Vstup do sezóny se nám úplnì nepodaøil, ale to nemusí nic znamenat. Hned ve druhém kole totiž mùžeme své zaváhání napravit. Èeká nás SSC Rock Club Jihlava, který na podzim vyhrál osmou ligu. V prvním duelu však podlehl týmu www.odbilla.cz "B" v pomìru 0:4. Oba týmy tedy mají ve druhém kole co napravovat. Jak zápas dopadne se dozvíme ve ètvrtek 10.4. na høišti Rošického. Zápas zaèíná v 19:00.

Informace
 

 

           star novinky...
Nepovedený vstup do sezóny První body!
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0040


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...