FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na Some Vysoèina Prachárna "B"
pidal Dugi 23.10.2013 13:53
Pøetìžký duel nás èeká v nadcházejícím kole. Postavíme se proti Some Vysoèina Prachárna "B". Tento tým je jen o jedinou pøíèku pod námi, lišíme se jen tím, že Prachárna má j jednu remízu více než my. prohrála zatím jen dva zápasy (proti ŽST "C" v pomìru 6:3 a SK - AZ Chaos 5:2). Porovnání skóre obou týmù je podobné - 33:26 v pøípadì Some a 37:30 v pøípadì nás. Èeká nás dost možná nejdùležitìjší a zároveò nejtìžší zápas podzimu. Nesmíme nic podcenit. Utkání jak se øíká o šest bodù zaèíná ve ètvrtek 24.10. v 19:00.

Informace
 

 

           star novinky...
Kanonáda na zaèátku nás zachránila Každá série jednou konèí
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0026


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...