FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na RC Maòana "B"
pidal Dugi 10.10.2013 01:23
S Maòanou jsme se už nìkolik let neutkali, ale všechny vzájemné zápasy byly velmi fyzicky nároèné,. Jiné to nebude ani tentokrát. Motivace bude o to vìtší, že náš soupeø má pouze o jediný bod více než my. Díky skóre 17:14 okupuje ètvrtou pøíèku. Jedenáct bodù vzniklo ze tøí výher, dvou remíz a jediné prohry (se Steak Housem 3:6). Jak dopadneme tentokrát? Poslední tøi zápasy jsme neprohráli. Navlékneme na pomyslnou šòùru i ètvrtý korálek? To se uvidí už ve ètvrtek 10.10. od 18:00 na høišti Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
Jiøí Doèkal vs.Steak house = 4:3 Vydøená výhra
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0027


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...