FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na SC Cavalera
pidal Dugi 25.09.2013 23:27
Poté, co jsme v minulém kolem opìt naplno bodovali nás tentokrát bude èekat hodnì tìžký souboj. Tým SC Cavalera je v souèasné dobì na sdíleném prvním místì - devìt bodù a skóre 10:6 zdobí jejich vizitku. Náš soupeø porazil Steak House (2:0), ŽST 4:3, a JUNIORS 3:1. Sklonili se zatím jen pøed Maòanou, které podlehli tìsnì 2:1. Tohle opravdu nebude nic snadného. Doufejme, že na záaps opìt dorazí bohatá divácká základna, protože podporu budou naši hráèi urèitì potøebovat. Zaèínáme ve ètvrtek 26.9. v 19:00 na høišti Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
Tøi body za neskuteènou bojovnost Bláznivý zápas s remízovým koncem
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0026


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...