FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Reportáže : Kanonáda na zaèátku nás zachránila
pidal Dugi 20.10.2013 13:54
Všichni trenéøi ve velkém fotbale èasto pøed zápasem prohlašují, že je potøeba na soupeøe vletìt hned od zaèátku a mít dobrý vstup do utkání. O tom, jakou mají pravdu jsem se pøesvìdèili v zápase proti týmu POLOCHAUSTRALAN. Díky ètyøem gólùm v prvním poloèase jsme mìli dostateèný náskok, na kterém se naštìstí neodrazil ani pokles naší aktivity v poloèase druhém. Ze zápasu jsme odcházeli s výhrou. 5:3

Reportáže
 

 

           star novinky...
Vydøená výhra Pozvánka na Some Vysoèina Prachárna "B"
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 23.10.2013 09:46 Subject: RE:

dugi,dugi Smilielé olé
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0036


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...