FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Pro hráèe : Náš tým vyøadil dva hráèe
pidal Dugi 12.04.2013 22:31
Pøed zápasem proti týmu POLOCHAUSTRALAN probìhlo nìkolik dní dopøedu avizované hlasování o vylouèení dvou hráèù z našeho týmù. Celkovì bylo do improvizované urny vhozeno 14 hlasovacích lístkù - na každém byla dvì jména. Ondøej Musil, Matìj Urban a Miroslav Benda hlasovali v nepøítomnosti prostøednictvím Dušana Majera. Celkové výsledky jsou následující:

Miroslav Novák - 9 hlasù
Matìj Urban - 7 hlasù
Roman Vaško - 5 hlasù
Ondøej Musil - 2 hlasy
Demie van der Hoeven - 2 hlasy
Miroslav Benda - 1 hlas
Jan Höfer - 1 hlas
Dušan Majer - 1 hlas

Tým tedy rozhodl, že naše øady opustí Miroslav Novák a Matìj Urban. Obìma hráèùm dìkujeme za všechny zápasy odehrané v našem dresu. V nejbližších dnech jim bude vráceno startovné.

Pro hráèe
 

 

           star novinky...
Pozvánka na POLOCHAUSTRALAN První tøi body v sezónì a nula k tomu!
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0041


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...