FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na POLOCHAUSTRALAN
pidal Dugi 10.04.2013 14:18
Vstup do sezóny se nám pøíliš nepodaøil. Ale mùžeme to napravit ve druhém kole. Naším soupeøem bude tým POLOCHAUSTRALAN, který v prvním kole dopadl ještì hùø než my - od Rychlých píp dostal naloženo 8:1. S tímhle týmem jsme se støetli i na podzim. Vzájemná mìøení sil skonèilo naší porážkou 5:7. Hattrickem se tehdy blýskl Benda a po jednom gólu pøidal van der Hoeven a Petr Novák. Právì pro našeho mladého útoèníka byl tento zápas na dlouhou dobu tím posledním. Právì v tomhle utkání se totiž Petr zranil. Jaké bude naše jarní støetnutí? To se dozvíme už ve ètvrtek 11.1. od 20:00 na høišti Rošického.

P.S. Dùležitá zpráva pro VŠECHNY hráèe. Sraz pøed tímto zápasem je døíve než obvykle. Je potøeba abychom nejpozdìji v 19:30 byli všichni na místì. Sejdeme se u horního zábradlí, odkud diváci pozorují zápasy. Každý z Vás dostane papír na kterém budou vypsaná jména všech hráèù našeho týmu. Každý také dostane tužku a køížkem oznaèí DVÌ jména - ideálnì tak, aby nikdo nevidìl, jak hlasujete. Pak papír pøehnete a jeden po druhém je vhodíte do krabièky, kterou donesu. Po odevzdání všech lístkù seètu hlasy a dva hráèi s nejvyšším poètem hlasù opustí náš tým. Je to velmi nepøíjemná situace, ale na nìkoho budeme muset ukázat. Hlasujte proto zodpovìdnì a nenechte se ovlivnit názory ostatních.

Informace
 

 

           star novinky...
První prohra byla tìsná Náš tým vyøadil dva hráèe
Petr7


zaregistrovn: 04.05.2011
Pspvk: 80Posted: 10.04.2013 14:17 Subject: RE:

v tom zapase jim prelamete nohy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 11.04.2013 05:38 Subject: RE: RE:

šunteles Smilie Smilie
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Dugi

avatar
zaregistrovn: 31.07.2006
Pspvk: 271Posted: 11.04.2013 12:22 Subject: RE: RE:

Chápu tì, Petøe, ale mìli bychom hrát fair-play a nenechat se vyprovokovat k nìjakým neuváženým a ukvapeným reakcím.
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Petr7


zaregistrovn: 04.05.2011
Pspvk: 80Posted: 11.04.2013 14:48 Subject: RE: RE:

Ja to tam vyprovokuju sam. :-DD
Musime pomstit moji zlatou pravacku :-DD
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0040


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Staí si k jedné z tchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 K!
Objednat