FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Reportáže : Bendovy 4 góly nás udržely ve høe o postup
pidal Dugi 06.11.2013 23:04
Liga se pomalu chýlí ke konci a náš tým si mùže dìlat postupové ambice. Po prohøe v pøedchozím kole byl souboj proti SK-AZ Chaos klíèový. Nám šlo o udržení v postupových vodách, soupeø naopak utíkal z tìch sestupových. Pøestože šlo o pro oba významný duel, hrál se velmi pohledný fotbal bez zákeøností. Nás mùže tìšit, že si z nìj odnášíme výhru 6:2, díky které zùstáváme ve høe o postup.

Reportáže
 

 

           star novinky...
Každá série jednou konèí Pozvánka na FC Finlandia Doubrava "B"
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0005


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...