FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Reportáže : Vydøená výhra
pidal Dugi 20.10.2013 12:19
Zápas s týmem RC Maòana "B" byl skuteènì jako na houpaèce. Hlavnì v první pùli se oba týmy pøetahovaly o vedení a rozhodnout musel až poloèas druhý. V nìm se naštìstí prosadil pouze Miroslav Benda, který rozhodl o tom, že si pøipíšeme tøi body za výhru 5:3 .

Reportáže
 

 

           star novinky...
Pozvánka na RC Maòana "B" Kanonáda na zaèátku nás zachránila
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0004


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...