FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Reportáže : Bláznivý zápas s remízovým koncem
pidal Dugi 02.10.2013 13:50
Jsou zápasy, ve kterých nás soupeø drtí jednoznaènì, jsou zápasy, kdy se o to samé snažíme vùèi soupeøi. A pak jsou zápasy, kdy mezi obìma týmy moc velký rozdíl není. Takové duely bývají nejzajímavìjší a vedení se pøelévá ze strany na stranu. Stejné to bylo i s utkáním proti SC Cavalera. Nakonec jsme byli rádi za bod, který nám pøipadl po remíze 6:6

Reportáže
 

 

           star novinky...
Pozvánka na SC Cavalera Jiøí Doèkal vs.Steak house = 4:3
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0043


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...