FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 novinky
zobrazuji 15 - 30 (202 celkem) strnka: << pedchoz strnka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dal strnka>>

08.09.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
V prvním zápase sezóny jsme zvítìzili, druhý...

 

02.09.2013 (5 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
První zápas sezóny nepøinesl mnoho fotbalové ...

 

18.06.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Jak budeme vzpomínat na poslední zápas sezóny ...

 

17.06.2013 (0 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Když èlovìk hraje malou kopanou jedenáct let, ...

 

05.06.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Souboj s týmem Esquadra byl prakticky od zaèátk...

 

24.05.2013 (3 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
... Pøesnì tak by se dal charakterizovat prùbì...

 

24.05.2013 (0 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Mrzí víc porážka 0:10, nebo 2:3? Tìžko øíc...

 

11.05.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Po sérii nìkolika zápasù, kdy jsme soupeøùm ...

 

11.05.2013 (0 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Se zpoždìním, ale nakonec pøece se na našem w...

 

28.04.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Zápasy s Klasiky jsou vždy hodnì nároèné a n...

 

19.04.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Pøed zápasem to s námi vypadalo bledì - chybì...

 

12.04.2013 (5 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Druhý zápas se nám povedl mnohem lépe. Ve høe...

 

05.04.2013 (1 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Upøímnì øeèeno se nám vstup do nové sezóny...

 

20.02.2013 (4 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Zafúkané, zafúkané, kolem mòa všecko je zaf...

 

06.11.2012 (13 vzkaz)
kategorie -> Reportáže
Tohle náš tým nepamatuje. Poslední zápas jsme...

 

Reportáže

zobrazuji 15 - 30 (202 celkem) strnka: << pedchoz strnka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dal strnka>>
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0040


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...