FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na 1. FC JUNIORS
pidal Dugi 12.09.2013 00:00
Tøetí kolo podzim,ní soutìže nám pøivádí do cesty celek 1. FC JUNIORS, který momentálnì se skóre 4:4 a tøemi body okupuje pátou pøíèku. Náš soupeø nejprve v prvním kole porazil Steak House 3:1 a o týden pozdìji podlehl stejným výsledkem SC Cavalera. Poslední vzájemný zápas mezi našimi týmy se odehrál na jaøe, kdy jsme díky dvìma brankám Patrika Svobody,Erika Nováka a Miroslava Bendy vyhráli 7:2. Budeme mít stejné støelecké štìstí i tentokrát? A jaká bude atmosféra na zápase? To uvidíme už ve ètvrtek 12.9. od 19:00 na høišti Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
Prokletá Finalandia? Zase tìsná porážka!
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 13.09.2013 10:28 Subject: RE:

pøételé drobného hazardu,ikdyž prohráváme,hrajeme slušnì,jen chybí trocha štìstí a nìkdy i taktiky,proto jsou trenéøi tak cenìni,v urèitých chvílích je tøeba se sklidnit a taktizovat Smilie
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0035


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...