FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Reportáže : Tohle nemá obdoby ...
pidal Dugi 17.06.2013 23:42
Když èlovìk hraje malou kopanou jedenáct let, zaèíná mít dojem, že už ho nemùže nic pøekvapit. A pak pøijde zápas jako proti FC Finlandia Doubrava "B" a najednou èlovìk vidí, že poøád ještì existují situace, které nikdy nezažil. Porážka 6:8 by se se zavøenýma oèima dala tolerovat. Nikoliv ovšem z pøedpokladu, že v prùbìhu zápasu vedeme 6:3!

Reportáže
 

 

           star novinky...
Pozvánka na Rychlé pípy Klidný konec sezóny? To zrovna!
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0019


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Staí si k jedné z tchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 K!
Objednat