FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Znovu v sedmé lize!
pidal Dugi 03.04.2013 18:23
Psal se 9. listopad roku 2006 a náš tým prohrál s Formaroste 3:2. Tahle porážka nás odsoudila k sestupu do osmé ligy. V dalších sezónách jsme postupnì klesli až do ligy desáté a zdálo se, že zmínìný duel s Formaroste bude v naší historii navždy zapsán jako poslední zápas našeho týmu v sedmé lize. Ale znovuzrozený tým dokázal nìco neuvìøitelného - po nìkolika postupech se vracíme do sedmé ligy a po 2337 dnech od zápasu s Formaroste na nás èeká znovu zápas v sedmé lize. Naším soupeøem bude tým SK AZ Chaos, který jsme na podzim porazili v pomìru 6:4 (poloèas 5:2 a 3 góly dal Petr Novák a po jednom pak Doèkal, Benda a Erik Novák). Chaos skonèil v celkové tabulce na tøetím místì a mìl stejný poèet bodù jako náš tým. V obnovené premiéøe v VII. Deník.cz lize náš tedy neèeká nic snadného. Navíc nemùžeme poèítat se službami zranìného Petra Nováka. Dokážeme, že jsme oprávnìnì na podzim skonèili druzí? Jak si povedou noví hráèi v našem týmu? Jak se pøedvede Michal Rùžièka a David Novák v prvním ostrém ligovém duelu? To uvidíme ve ètvrtek 4.4. od 20:00 na høišti Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
Jsme na Facebooku! První prohra byla tìsná
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 03.04.2013 17:22 Subject: RE:

kdo jde Smiliena zápas
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Dugi

avatar
zaregistrovn: 31.07.2006
Pspvk: 271Posted: 03.04.2013 19:52 Subject: RE: RE:

Na FB se zatím pøihlásilo 6 lidí:

Matìj
Míra Benda
Demie
Jirka
Michal

Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 03.04.2013 21:15 Subject: RE: RE:

ješte david erik honza patrik
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 03.04.2013 21:22 Subject: RE: RE:

a ješte roman a mirá novak,to bude støídáníèko
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Dugi

avatar
zaregistrovn: 31.07.2006
Pspvk: 271Posted: 03.04.2013 21:36 Subject: RE: RE:

Klasika, tak to na prvních zápasech v sezónì bývá, ale v prùbìhu sezóny docházka opadá.
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 04.04.2013 05:50 Subject: RE: RE:

takže budeme hrát na dvì pìtky,aby každý mìl svou porci èasu Smilie
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Mira


zaregistrovn: 06.09.2006
Pspvk: 29Posted: 04.04.2013 19:54 Subject: RE: RE:

Èus, nevím kam to napsat tak to hodím sem.
Pokud se na tom nìkdo z vás shodne tak se vzdám svýho místa v Leaders. Moje pøidaná hodnota pro mužstvo nepatøí k nejvyšším a je pravdou, že na tréninkách jsem se poslední dobou moc neukázal. Navíc v týmu je opravdu moc lidí.
V souvislosti s tím bych mìl pár pøipomínek. Pokud budem každej pùlrok nabírat 2 až 3 hráèe s tím, že když už tak max skonèí stejnej poèet, tak se situace vùbec nezmìní. Dugi to okomentuje tak, že se náš tým zlepší, to je možný, ale zøejmì je to kontraproduktivní. Pokud nebudeme mít to srdce nìkoho vyhodit tak se to zøejmì bude muset øešit jinak. Ale Dugi za to nemùže jelikož mu to nikdo nepøipomínkoval.
Na tréninky, ale zaènu chodit to se nebojte ;)
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Dugi

avatar
zaregistrovn: 31.07.2006
Pspvk: 271Posted: 04.04.2013 22:51 Subject: RE: RE:

Míro, situaci už aktivnì øešíme na Faceboooku. A situace je taková, že se pøed pøíštím maèem sejdeme s pùlhodinovým pøedstihem, každý dostane tøi papírky a napíše na každý jedno jméno hráèe, který by mìl náš tým opustit. Pak se lístky anonymnì hodí do schránky a hlasy se seètou - tým rozhodne, kdo nás opustí. Je proto potøeba, aby nás na zápas pøišlo co nejvíc. A má to hlasování smysl.

Jo a po téhle "èistce" se až do odvolání vyhlásí "STOP stav", kdy se nebudou pøijímat noví hráèi.
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Petr7


zaregistrovn: 04.05.2011
Pspvk: 80Posted: 05.04.2013 09:19 Subject: RE: RE:

Cus.
Proste byla spatna domluva mezi dugim a par hraci. To neznamena ze to svadim na dugiho.
Spekuovalo se o to ze 2 hraci konci,ale neskoncili a tim padem dugi pribral michala. David hraje jako misto me aby se strileli goly.
A za dalsi Demi se nastval opravnene. Myslim ze jsem byl na vice treninkach nez nekteri hraci co byli vcera na zapase.
Dugi kolik hracu to bude?? 2 nebo 1??
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Dugi

avatar
zaregistrovn: 31.07.2006
Pspvk: 271Posted: 05.04.2013 09:27 Subject: RE: RE:

Uvažujeme o vylouèení 2 - 3 hráèù. Ještì si pøesný poèet promyslím a prokonzultuju s Mírou Bendou.
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0009


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Staí si k jedné z tchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 K!
Objednat