FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Èeká nás Ligový pohár
pidal Dugi 17.02.2013 22:13
Tak je to tu. Zimní pauza konèí a na náš tým èeká první pøedzvìst jarní sezóny - Ligový pohár 2013. Jako každý rok se i tentokrát vydáme do zimního poèasí a svedeme tøi tìžké zápasy. A letos nám los doopravdy nepøál. Posuïte sami:

Eurovia (2. liga)
Duòáci (5. liga)
RC Maòana "B" (6. liga)

To opravdu není procházka rùžovým sadem. Ze skupiny postupují dva a proto bude velmi nároèné projít do další fáze. Situace ohlednì stavu kádru je následující - do týmu se vrací Jan Brunclík a kromì nìj naše øady posílí David Novák a staronová posila Oldøich Kalas. Nezùstávejte doma a pøijïte náš tým podpoøit. Série tøí pùlhodinových zápasù zaèíná v úterý 19.2. od 19:30 na umìlé trávì Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
Trénink 16.12. a týmové setkání 21.12. Pohár? Žádná sláva
Honza15


zaregistrovn: 21.05.2011
Pspvk: 282Posted: 20.02.2013 11:43 Subject: a

dugi zklamaly jsme èekáme že z toho vyvodíš personální dusledky a na naše hlavy se snese tvuj hnev
Uivatel offline email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Dugi

avatar
zaregistrovn: 31.07.2006
Pspvk: 271Posted: 20.02.2013 12:59 Subject: RE: a

Není dùvod vás trestat Smilie. Jsme lidi, všichni dìláme chyby. Hlavní je pouèit se z nich.
Uivatel offline www strnky email Uivatel profil ignorovat Uivatel Report Post to Moderator | IP: Logged | nahoru
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0007


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Staí si k jedné z tchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 K!
Objednat