FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na Køováky
pidal Dugi 02.05.2011 11:12
Po tøech kolech nám patøí tøetí pøíèka v tabulce a èeká nás souboj s týmem, který je na pøedposledním místì. Na první pohled by to mohlo vypadat na jednoduchý zápas, ale to nejhorší co bychom mohli udìlat je podcenit soupeøe. Køováci mají skóre 4:10 a své první body brali teprve v posledním kole, kdy proti Šlapkám vydøeli remízu 3:3. Do zápasu musíme nastoupit stejnì, jako kdybychom hráli proti týmu z èela tabulky. Jen tak mùžeme uspìt. Zápas zaèíná v úterý 3.5. v 18:00 Na Stoupách.

Informace
 

 

           star novinky...
Výhra s èistým kontem Stránky v novém "sídle"
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0003


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...