FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na Nohy po obrnì
pidal Dugi 24.04.2011 23:42
Po minulém vysokém vítìzství se musíme vrátit na zem a s èistou hlavou jít do dalšího zápasu. Shodou okolností se proti nám postaví tým Nohy po obrnì CF, který v prvním kole vypráskal tým Zrezlé pípy v pomìru 11:6. A jelikož Nohy nezaváhaly ani ve druhém kole, mají plný poèet bodù a jsou na druhém místì tabulky. Nám patøí prozatím ètvrtá pøíèka a na aktuálního soupeøe ztrácíme pouhé tøi body. Jak už jsem psal na zaèátku - musíme zapomenout na utkání s Pípami a bojovat od zaèátku. Nesmíme èekat, že se soupeø porazí sám. Utkání zaèíná v úterý 26.4. ve 20:00 Na Stoupách.

Informace
 

 

           star novinky...
Zrezlým pípám jsme uštìdøili drtivý debakl Výhra s èistým kontem
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0019


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...