FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Známe rozlosování na Jaro 2011
pidal Dugi 07.04.2011 10:25
Neobvykle dlouho jsme museli èekat na okamžik, kdy nám vedení Malé kopané oznámí hrací termíny. Nakonec jsme se k rozlosování dostali až necelý týden pøed startem ligy! Nutno ovšem podotknout, že vedení soutìže má pádný dùvod. V lize je totiž jen 10 týmù a èinovníci tak èekali, zda se nepøihlásí nìkdo nový. Nakonec se tak nestalo a proto budeme na jaøe hrát pouze 9 utkání. Všechna na høišti Na Stoupách, hrací den je úterý. Kompletní rozlosování sezóny najdete na naší stránce Zápasy.

Informace
 

 

           star novinky...
Vypadli jsme už v kvalifikaci Pozvánka na Fanklub FCV
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0010


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...