FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Pro hráèe : Hodnocení hráèù za Podzim 2010
pidal Dugi 21.12.2010 21:04
Je tu koneènì vyhodnocení naší interní soutìže o imaginární "zlatou kopaèku", kterou po každé sezónì dostává nejužiteènìjší hráè. Jako další trofej do sbírky si ji uloží Miroslav Benda. Náš kapitán totiž i díky dvìma zápasùm oproti normálnu navíc a s pøispìním 26 pøesných zásahù pøekonal o tøi magickou hranici 200 bodù. Na druhého van der Hoevena mìl Benda náskok skoro 90 bodù! No ostatnì podívejte se na celý žebøíèek sami.

Pro hráèe
 

 

           star novinky...
I s cedníkem v bránì se dá vyhrát Vypadli jsme už v kvalifikaci
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0005


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...