FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Je tu kvalifikace ligového poháru!
pidal Dugi 17.02.2009 22:12
Vytáhnìte kopaèky ze skøíní, poøádnì protáhnìte po zimì zatuhlé svaly, natìšte se na nové dresy a hlavnì se pod nì teple obleète ... tak by se dala shrnout pozvánka na ligový pohár, jehož kvalifikace nás èeká. Sraz bude v 19:00 na obvyklém místì u høištì Rošického. Od 19:30 nás èeká první soupeø - Galaxie, kterou moc dobøe známe z podzimní sezóny. Po pùlhodinovém zápase okamžitì nastoupíme ve 20:00 k asi nejtìžšímu duelu v zápase - støetneme se s osmiligovým Raši barem. Poslední duel na nás èeká od 20:30 - to zmìøíme síly s Power rangers z ligy desáté. Doufejme, že se optimistická oèekávání vložená do našeho týmu zúroèí a že zmìny pøes zimu provedené a se ukáží jako správné. Sraz pøed turnajem je tedy v 19:00 na umìlé trávì u ZŠ Rošického 18.2.

Informace
 

 

           star novinky...
Vybrali jsme nové dresy Cesta pohárem pro nás skonèila v kvalifikaci
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0027


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Staí si k jedné z tchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 K!
Objednat