FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 novinky
zobrazuji 30 - 45 (223 celkem) strnka: << pedchoz strnka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dal strnka>>

07.10.2012 (20 vzkaz)
kategorie -> Informace
Ligový los se s námi nemazlí. Po souboji s do ...

 

01.10.2012 (24 vzkaz)
kategorie -> Informace
Èeká nás velmi tìžký zápas. Náš další ...

 

27.09.2012 (12 vzkaz)
kategorie -> Informace
V nedìli 30.9. máme od 10:00 trénink na høišt...

 

23.09.2012 (4 vzkaz)
kategorie -> Informace
Po týden dlouhé pauze, která byla vynucena zá...

 

03.09.2012 (2 vzkaz)
kategorie -> Informace
Po dvou zápasech máme na kontì šest bodù a je...

 

26.08.2012 (0 vzkaz)
kategorie -> Informace
Èeká nás druhé mìøení sil. Po perfektním v...

 

23.08.2012 (12 vzkaz)
kategorie -> Informace
Pøátelé, naše stránky umírají... Dneska je ...

 

16.08.2012 (3 vzkaz)
kategorie -> Informace
Už v pondìlí zaèíná nová sezóna v malé k...

 

07.06.2012 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Jelikož jsme sezónu ukonèili na krásném tøe...

 

03.06.2012 (2 vzkaz)
kategorie -> Informace
Postup klepe na dveøe, než ho pøijmeme, musím...

 

29.05.2012 (17 vzkaz)
kategorie -> Informace
Zápas s MOKOVem se nakonec vùbec neuskuteènil....

 

27.05.2012 (3 vzkaz)
kategorie -> Informace
6 zápasù beze ztráty bodu - to je naše bilanc...

 

21.05.2012 (3 vzkaz)
kategorie -> Informace
Tenhle zápas bude mít grády, na to mùžete vs...

 

14.05.2012 (1 vzkaz)
kategorie -> Informace
Už pouhé 4 zápasy zbývají do konce sezóny a...

 

09.05.2012 (8 vzkaz)
kategorie -> Informace
Náš brankáø Dušan Majer ukonèil sezónu. D...

 

Informace

zobrazuji 30 - 45 (223 celkem) strnka: << pedchoz strnka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dal strnka>>
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0035


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...