FC Leaders
Menu


Hledn

Hledn:

 Informace : Pozvánka na FC Hranatá Koule "B"
pidal Dugi 17.04.2014 00:10
Tøetí kolo už klepe na dveøe. Naším soupeøem bude tým FC Hranatá Koule "B", který momentálnì se skóre 4:10 a nula body okupuje pøedposlední místo v tabulce. Hranatá koule podlehla v prvním kole Polochaustralanu 2:5 a ve druhém kole nestaèila ve stejném pomìru na B-tým odbilla.cz. Náš spoleèný duel vypukne ve ètvrtek 17.4. v 18:00 na høišti Rošického.

Informace
 

 

           star novinky...
První body! Doèkalùv gólostroj a Bruclíkova nula
pihlen
k proveden tto akce muste bt pihlen
uivatel:
heslo:
pamatuj si m
registrovat zde
ztracen heslo
Tréninky

Každý pátek
od 16:00

Umìlá tráva Rošického
Informace webmastera
Ankety již nebudou probíhat kvùli nízké aktivní úèasti respondentù!
Nhodn vybran fotka

Fotka . 0030


Pihlen

prv jsou zde 0 uivatel online

pihlsit s pezdvkou a heslem:

pamatuj si m
registrovat zde | ztracen heslo

Aktuln na fru
RE: RE:
letošní...
RE:
dneìní sezona pøedznam...
t
patyzoooooon,dugi dugi...
r
brunteles...
RE:
proè dugi proè ...
RE:
dugi,dugi lé olé...
RE: RE:
aáááááá miroslav be...
RE:
dugi,dugi dugi,pojdme oø...
RE:
pøételé drobného haza...
RE:
kujva tak to už dál nej...